Odwiedź nasz profile na Google+ Odwiedź nasz profil na facebooku Zobacz nasze szkolenia BHP w Szczecinie

O firmie

Setki godzin przeprowadzonych pomiarów oświetlenia

gwarantują najwyższy standard wykonania usług

Pomiary oświetlenia w Szczecinie

BHP POMIARY jest częścią działającej od 1996 roku firmy BHP INSPEKTOR. Wykonujemy usługi związane z badaniami parametrów oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego), oświetlenia ogólnego oraz na stanowiskach pracy. Pomiary przeprowadzamy na terenie całej Polski.

Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego Szczecin

W naszej pracy posługujemy się wyłącznie urządzeniami pomiarowymi renomowanych firm. Urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty wzorcowania, co gwarantuje poprawność ich działania.

Pomiary oświetlenia stanowiska pracy Szczecin

Nasi inżynierowie wykonujący pomiary zostali gruntownie przygotowani do wykonywania swoich obowiązków podczas szkoleń zorganizowanych przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBPO-PIB). Setki godzin przeprowadzonych pomiarów oświetlenia gwarantują najwyższy standard wykonania usług.

Zakres pomiarów

Wszystkie pomiary przeprowadzane są zgodnie

z obowiązującymi przepisami na podstawie

wytycznych zawartych w Polskich i Europejskich Normach

Pomiary oświetlenia awaryjnego Szczecin
Pomiary oświetlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego i zapasowego)
Pomiary oświetlenia ogólnego Szczecin

Pomiary oświetlenia ogólnego

Pomiary oświetlenia stanowiska pracy Szczecin

Pomiary oświetlenia stanowiska pracy

Dokumentacja z pomiaru sporządzana jest przy użyciu programu FOTON 2 i FOTON 3.
Protokół zawiera wyniki pomiarów oraz ich interpretacje.

Cennik usług

Pomiary oświetlenia awaryjnego 8 zł za punkt pomiarowy
Pomiary oświetlenia ogólnego 8 zł za punkt pomiarowy
Pomiary oświetlenia stanowiska pracy 45 zł za stanowisko*
Sporządzenie protokołu 100 zł za protokół**

* maksymalna cena stosowana przy pomiarze do 10 stanowisk
** doliczana do pomiarów, których wartość nie przekracza 500 zł
Przedstawione ceny nie zawierają podatku VAT.

W przypadku pomiarów oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia ogólnego liczba punktów pomiarowych wyznaczana jest na podstawie sporządzonej siatki odnoszącej się do powierzchni badanego obiektu.

Przy usługach powyżej 3000 zł stosujemy rabaty od 5 do 20%.

Pomiary oświetlenia elektrycznego Szczecin - Stargard

Pomiary oświetlenia wykonujemy w Szczecinie i Stargardzie. Oferta obejmuje kompleksowe usługi dla każdego rodzaju oświetlenia: ogólnego, stanowiskowego oraz ewakuacyjnego. Pomiarów oświetlenia wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi PN-EN. Wykorzystywane do pomiaru urządzenia posiadają Deklaracje kalibracji producenta oraz poddawane są okresowemu wzorcowaniu zgodnie z zaleceniami producenta

Kiedy wykonywać pomiary oświetlenia?

Pomiary oświetlenia sztucznego należy wykonać po zbudowaniu instalacji oświetleniowej oraz po każdej jej modernizacji. Pomiary oświetlenia należy okresowo ponawiać. W przypadku oświetlenia ogólnego i stanowiskowego, pomiary oświetlenia należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat. W przypadku oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) co 12 miesięcy.

Proces pomiaru natężenia oświetlenia

Czynności pomiarowe natężenia oświetlenia, polegają na wyznaczeniu obszaru pomiaru, wyznaczeniu i wyliczeniu ilości punktów pomiarowych (ilość punktów najczęściej uzależniona jest od wielkości mierzonej powierzchni). Następnie w wyznaczone punkty przykładana jest głowica pomiarowa, wynik każdego pkt pomiarowego zostaje wpisany do protokołu. Po wykonaniu pomiarów następuje interpretacja wyników na podstawie PN-EN i wydawane jest orzeczenie.

Normy dotyczące pomiary natężenia oświetlenia

Wartości dotyczące pomiaru oświetlenia określone zostały w PN-EN. Parametry oświetlenia zawarte w protokole zawierają informacje dotyczące natężenia i równomierności oświetlenia, w niektórych przypadkach pomiary mogą zawierać informacje o luminescencji.

Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego Szczecin - Stargard

Sprawność oświetlenia ewakuacyjnego jest niezbędna w sytuacjach kryzysowych takich jak: wybuch pożaru lub zanik napięcia. Dzięki sprawnie działającej instalacji o odpowiednim natężeniu światła opuszczenie budynku w razie sytuacji kryzysowej zapobiegnie panice oraz umożliwi dojście do wyjść ewakuacyjnych. Pamiętaj sprawdzenie poprawności działania oraz pomiary oświetlenia ewakuacyjnego powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Jakie są obowiązki dotyczące oświetlenia awaryjnego w miejscach pracy?

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia awaryjnego. Nasze usługi pomagają w spełnieniu tych wymogów, oferując okresowe przeglądy i pomiary instalacji.

Dlaczego pomiary oświetlenia są ważne?

Odpowiednie natężenie oświetlenia jest ważne przede wszystkim dla naszych oczu, nieodpowiednie oświetlenie może powodować szybsze zmęczenie oczu. Długotrwała praca w pomieszczeniach o zbyt niskim natężeniu oświetlenia może powodować stopniowe pogorszenie widzenia. Ponadto źle dobrane parametry oświetlenia sztucznego mogą powodować złe samopoczucie i rozdrażnienie. Aby zapewnić odpowiedni komfort pracy, należy dbać by oświetlenie sztuczne spełniało parametry zawarte w PN-EN

Pomiary oświetlenia stanowiska pracy Szczecin

Stanowisko pracy – jest to na stałe wydzielona część obiektu, w której znajduje się obsługiwane urządzenie. W przypadku prac biurowych jest to biurko. W przypadku innych prac może to być na przykład: stół monterski, obrabiarka, stół do pakowania, kasa sklepowa, punkt obsługi klienta, deska kreślarska. Każde z tych miejsc musi być odpowiednio oświetlone, a oświetlenie to musi spełniać parametry określone PN-EN. Jeżeli masz problemy z określeniem lub nazwaniem stanowiska pracy zdaj się na nasze doświadczenie, przyjedziemy, doradzimy.

Kontakt

BHP Pomiary

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Szczecin
ul. K. Kolumba 7, tel. 602 600 622

Gryfino, Gryfice, Świnoujście,
Międzyzdroje, Myślibórz, Łobez, Nowogard

Oddział Stargard
tel. 888 881 712

Barlinek, Dębno, Szczecinek, Świdwin, Drawsko Pomorskie, Złocieniec